Scenekrav

Vi kræver som udgangspunkt 8×5 meter sceneplads med adgang til almindelig 220 volt strømudtag. Et akustisk klaver/flygel er naturligvis en fordel, men er ikke et krav. Er pladsen trang, anvendes digitalt klaver. Vi har ikke krav om hverken scene eller særlig belysning, men det kan være en visuel fordel at løfte basungruppe samt trompetgruppe op på 20-30cm høje podier. Vi medbringer selv nodestativer/bandstands. Har vi sang-/instrumentalsolist med, skal der være et antal solistmikrofoner opstillet forrest på gulvet eller scenen. Vi har som udgangspunkt behov for nok lys på scenen til, at vi kan læse vores noder, medmindre det aftales, at vi medbringer nodelamper – arrangøren kan frit vælge scenebelysning i øvrigt. En evt. solist kan have brug for følgespotlight.

Lydanlæg skal i koncertsale dimensioneres af koncertstedets lydfolk, herunder brug af scenemonitors. Til mindre koncerter/private arrangementer medbringer vi et mindre lydanlæg til forstærkning af sang, guitar, bas samt klaver.

Ved koncerter i større sale må der påregnes en lydprøve, der skal forsøges skemalagt ikke tidligere end 3 timer før koncertstart.

Vores honorar er eksklusiv omkostninger til lyd, scene og belysning. Disse omkostninger afholdes af arrangøren medmindre andet er aftalt jf. kontrakt.